Menu

Blad nummer 60 kjem snart

Sommarutgåva av Årdal før og no, som er blad nummer 60 sidan oppstarten i 1992, er no klar til trykking.
Det betyr at bladet skal vera sogelagsmedlemene i hende før sommarferien startar for alvor ei vekes tid ut i juli månad.

Denne gongen fortel Ingrid Bjørkum om oppveksten i Vikadalen, medan Gullborg Asperheim let oss få del i ei særoppgåve ho skreiv då ho gjekk på Eidsvoll gymnas midt på 1960-talet. Tema i særoppgåva var Årdal – før og no, frå tidleg på 1600-talet og fram til 1960-talet.

Elles har Oddvar Natvik skrive om pastor Ole Bugge Asperheim, som i 1878 vart den første norske sjømannspresten i New York.

I tillegg til det nemnde er det både kryssord og fleire interessante artiklar å sjå fram til. Samt løysinga på kryssordet som stod i julenummeret av Årdal før og no.

Framsidebiletet denne gongen syner den nybygde tunnelportalen på Seimsdalssida av nye Seimsdalstunnelen.

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook