Menu

Amerikatur sommaren 2023

Dersom nokon av medlemene i Årdal Sogelag har tankar om ein tur til Midtvesten i USA sommaren 2023, kan de kasta seg på ein tur Balestrand sogelag har planar om, saman med Fotefar temareiser.

 

Nedanfor kan du lesa ei innbyding frå Balestrand Sogelag:

I slutten av juli månad i 2023 er Balestrand sogelag medarrangør saman med Fotefar temareiser på tur til Midtvesten i USA. Fotefar ved Rasmus Sunde har i over 20 år arrangert turar til Midtvesten og besøkt mange norskamerikanske stader og byar i Wisconcin, Iowa og Minnesota.

Det nye i 2023 er at vi får med oss ein tur til Wallingford i Iowa, der fleire etterkomarar etter Bruhjellfolk bur i dag. Den første Bruhjell som reiste over var Per Bruhjell i 1848. Seinare kom fleire sysken til lovnadslandet, som Lars Nilson Bruhjell i 1870. Første kona hans, Marie, døydde i barsel i 1851, og gravstøtta hennar står på Tjugum kyrkjegard.

Per busette seg til slutt i Wallingford, Iowa, der han kjøpte land ved innsjøen, High Lake. Der bur etterkomarane hans enno, og dei gamle bygningane står framleis, og er i dag vorte eit museum til minne over Bruhjellslekta og sogningar som slo seg ned i området på 1800-talet.

Dei norske etterkommarane her held fast på tradisjonane, og den store slekta kjem ofte saman for å dyrke fellesskapet. Det er stor stas for dei å få besøk av turgruppa vår frå Sogn og gamlelandet. Folka førebur ymse program med omvising på museet Brugjeld Peterson HistoricFarmstead og ein middag med gruppa vår og dei fastbuande. Dette blir veldig spennande!

Vi besøkjer elles den vakre Urland (Aurland) Church i Sogn Valley eller Sognedalen. Her og møter vi etterkommarar av sogningar.                

Dette er ein innhaldsrik tur der vi stoppar i småbyar og stader med etterkommarar frå landet vårt, men vi besøkjer også dei store byane. Slik sett får vi med oss både det norske og det moderne Amerika.

Fotefar temareiser tilbyr medlemmer av sogelaga i Sogn og familiane deira ein rabatt på kr. 2000 per person på denne eineståande sjansen til å bli med mange sogningar over til Amerika i juli månad i 2023!

Ta kontakt med leiar i Balestrand sogelag, Tore Brudvik tlf. 45048715 eller Fotefar Temareiser ved Rasmus Sunde tlf. 99494253 for nærmare informasjon. Du finn turprogrammet på heimesida til Fotefar, https://www.fotefartemareiser.no eller du kan be om å få det tilsendt.

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook