Menu

Ny heimeside

Sogelaget har hatt eiga heimeside sidan 2001. Teknologien utviklar seg raskt, og det er viktig for oss å tilpasse heimesida med tanke på nye moglegheiter innan innhald og design.

Den nye sida er blant anna betre tilpassa nettbrett og smartmobilar. I tillegg kan me tilby meir dynamisk innhald ved å  legge ut bilder, video og lyd!

Kommentarsystemet i bildearkivet er lagt om slik at det no er enda enklare å bidra med tilleggsopplysninger m.m. for kvart bilete. 

Me vonar den nye heimesida fell i smak,  både for nye og trufaste besøkande!

 

Les mer

Årdal kommune 150 år

Årdal kommune sitt 150 års jubileum vart halde i Samfunnshuset Øvre Årdal i dagane tirsdag 16.februar til fredag 19.februar. Årdal Sogelag hadde utstilling, "Frå fossekraft til hjernekraft", ei biletreise gjennom Årdal si historie.

Les mer

Om Årdal Sogelag

Mai - slek eg hugsar det

Mangt har forandra seg i Årdal, også dagar i mai vil eg tru. Vi som vaks opp etter krigen hugsar godt førebuing og oppleving av dei to store mai dagane 1. -og 17.mai. Ikkje var vi så klar over kva dei to dagane innebar av ulik verdi. For oss born var dei hjamnstilte.

Les mer

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook