7

ÅPNINGA AV DOMUS (1988)

Foto: Jan Egil Fimreite, Sogn Dagblad / SFF Fylkesarkiv

Årdal Samvirkelag erstatta S-Varehuset med Domus i 1988. På åpningsdagen var det nær 4000 kundar(!) inne i det oppussa varehuset, som hadde ei total salsflate på 1750 kvadratmeter. Varehuset inneheldt ni bransjebutikkar, samt Cafe Domus i andre etasje med 126 sitteplassar.

På bilete ynskjer disponent Georg Matland i Årdal Samvirkelag velkomen til det nye varehuset